Belianska jaskyna Prehliadka trvá 70 min. Teplota v jaskyni je od +5,0 do +6,3°C.
Brestovska jaskyna Prehliadka trvá 50 min. Teplota v jaskyni je od +4,0 do +6,0°C.
Bystrianska jaskyna Prehliadka trvá 45 min. Teplota v jaskyni je od +5,7 do +6,7°C.
Demenovska jaskyna slobody Prehliadka trvá 60 min, pri veľkom okruhu približne 100 min. Teplota v jaskyni je od +6,1 do +7,0°C.
Demenovska ladova jaskyna Prehliadka trvá 45 min. Teplota v jaskyni je od +0,4°C do +3°C.
Dobsinska ladova jaskyna Prehliadka trvá 30 min. Teplota v jaskyni je od -3,9°C do -0,2°C.
Domica Prehliadka trvá 45/60 min. Teplota v jaskyni je od +10,2°C do +11,4°C.
Driny Prehliadka trvá 35 min. Teplota v jaskyni je od +7,1°C do +7,8°C.
Harmanecka jaskyna Prehliadka trvá 60 min. Teplota v jaskyni je od +5,8°C do +6,4°C.
Jasovska jaskyna Prehliadka trvá 45 min. Teplota v jaskyni je od +8,8°C do +9,4°C.
Gombasecka jaskyna Prehliadka trvá 30 min. Teplota v jaskyni je od +9,0°C do +9,4°C.
Ochtinska aragonitova jaskyna Prehliadka trvá 30 min. Teplota v jaskyni je od +7,2°C do +7,8°C.
Vazecka jaskyna Prehliadka trvá 25 min. Teplota v jaskyni je od +6,5°C do +7,1°C.